ตารางสอนออกอากาศ DLTV

ตารางสอนออกอากาศ  ระดับปฐมวัย       ชั้นปีที่ 1      ชั้นปีที่ 2      ชั้นปีที่ 3  

ตารางสอนออกอากาศ ระดับประถมศึกษา    ปีที่ 1         ปีที่ 2           ปีที่ 3        ปีที่ 4        ปีที่ 5        ปีที่ 6

ชมถ่ายทอดสด  ได้ที่  DLTV (คลิก)

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563