โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลวัดสระ

Read more

คุณสุพจน์ กิตตวรเมธี จังหวัดสระแก้ว ตัวแทนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (นสพ.เดลินิวส์)  มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงน้ำทิพย์ จอแหยม นักเรียนชั้น ป.3

Please follow and li

Read more

รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ในการร่วมจัดนิทรรศการ 3 ต้อง และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายประสาร พรหมณา ผู้

Read more