ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อม ก่อนรับการติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จาก สพฐ.ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 Please

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

29 พ.ค. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ Please follow and like us:0

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 32 สระแก้ว และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 32 สระแก้ว และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดการระบาด ของโรคไข้เลือดออก Please follow and like us:0

Read more

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) Please follow and like us:0

Read more

โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

ระหว่างวันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดย นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเป็นตัวแทน ส่งมอบ “ถุงวิชา” บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง   Please follow and

Read more

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ให้การต้อนรับ นางนงนุช สมมิตร, นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ และนางสาวสุกัญญา สุวรรณทาน ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผล การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 มีปรับพื้นที่ ต่อเติมอาคารเรียน เพิ่มพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก “มั่นใจคุณภาพ มั่นใจโรงเรียนอนุบาลวันสระแก้ว” Please follow and like us:0

Read more