ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดูตารางเรียน ชั้น ปฐมวัย-ชั้น ป.6 ได้ตามลิ้งค์นี้ >>> https://drive.google.com/drive/folders/12mFpa0x5rQBX_wPHTuCGMImCsYoCXn0H?usp=sharing Please follow and

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Please follow and like us:0

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีกาศึกษา 2563  เพื่อความปลอดภัยและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิมเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบลวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) Please follow and like us:0

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Coronavirus “COVID-19”

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Coronavirus “COVID-19” Please follow and like us:0

Read more

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมใบสมัคร

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมใบสมัคร ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ใบสมัครชั้นอนุบาล (ห้องเรียนปกติ) ใบสมัครชั้นอนุบาล (ห้องเรียนพิเศษ) ใบสมัครชั้นป.1 (ห้องเรียนปกติ) ใบสมัครชั้นป.1 (ห้องเรียนพิเศษ) แบบบันทึกการย้ายเข้า Please follow and like us:0

Read more