ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Please follow and like us:0

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Please follow and like us:0

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบลวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) Please follow and like us:0

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Coronavirus “COVID-19”

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Coronavirus “COVID-19” Please follow and like us:0

Read more