โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โครงการ“โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)” ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป ประจำปี 2563

โรงเรียนอนุบาลวัดสระ

Read more

รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ในการร่วมจัดนิทรรศการ 3 ต้อง และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายประสาร พรหมณา ผู้

Read more

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ และรางวัลชนะเลิศ ซูโดกุ

นายประสารพรหมณา ผู้อ

Read more