ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณฑัต จันดา สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สสวท.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณฑัต จันดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) Please follow and like us:0

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนาธิป คนทัตย์ (น้องปอร์โต) นักเรียนชั้น ป. 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทซูโดกุ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนาธิป คนทัตย์ (น้องปอร์โต) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นประถมศึกษา การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ คำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ และรางวัลชนะเลิศ ซูโดกุ

นายประสารพรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 และเด็กชายธนาธิป คนทัตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทซูโดกุ เกมถอดรหัสปริศนาตัวเลข รุ่นประถมศึกษา การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ คำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13

Read more

ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 Please follow and like us:0

Read more

เข้าเยี่ยมคารวะรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เด็กหญิงนิตยา เจียรพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2563 และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร Please follow and like us:0

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิตยา เจียรพัฒน์ ได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิตยา เจียรพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ” ประจำปี 2563 และได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   Please

Read more

เหรียญทอง จากกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

แสดงความยินดีกับ เด็กชายธนาธิป คนทัตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 Please follow and like us:0

Read more

มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประกวดแข่งขันในกลุ่มสาระฯ หุ่นยนต์ นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ(เรียนรวม)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรชนะเลิศให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน 1.หุ่นยนต์ 2.นาฏศิลป์ 3.เรียนร่วม  ( อาหาร/สวนถาด/ศิลปะ/หางเครื่องนอาชีพ) เป็นตัวแทนต่อระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562 Please follow

Read more

มอบเกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมประกวดในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพ

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรชนะเลิศให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน สาระภาษาไทย-สาระคณิตศาสตร์ -ศิลปะ ดนตรี สาระภาษาต่างประเทศ -สาระวิทยาศาสตร์ -สาระการงานอาชีพ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562 Please

Read more

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พรมสืบ ได้รับการคัดเลือก เป็นเด็กดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พรมสืบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับการคัดเลือก เป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับจังหวัดสระแก้ว Please follow and like us:0

Read more