ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การเรียนการสอนมีการจัดแบบผสมผสานตามรูปแบบที่ 5 คือการแบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่มและสลับกลุ่มเรียนวันเว้นวัน ท่านผู้อำนวยการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า Please follow and like us:0

Read more

คุณครูทัศนีย์ วงษ์พานิช ข้าราชการบำนาญ เจ้าของบริษัทสระแก้ว เครน 1995 จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

คุณครูทัศนีย์ วงษ์พานิช ข้าราชการบำนาญ เจ้าของบริษัทสระแก้ว เครน 1995 จำกัด มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ขออานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป Please follow and like

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมทั้ง ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้การต้อนรับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนมีการปฏิบัติตาม New Normal

Read more

บรรยากาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เช้าวันนี้ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ในวันเปิดเทอมวันแรก โรงเรียนมีความพร้อม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ที่วางไว้ โรงเรียนมีมาตรการในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยจัดกลุ่ม A

Read more

ต้อนรับและรับการประเมินจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู ออกติดตามเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและรับการประเมินจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู ออกติดตามเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากผลการประเมินพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมและมีการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี ณ

Read more

ขอขอบพระคุณบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักส์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ขอขอบพระคุณบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักส์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,500 ชิ้น Please follow and like us:0

Read more

นำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ นางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษา สพฐ. นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามฯ ภาคตะวันออก

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงมือสร้างและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงมือสร้างและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับนักเรียน เช่น ที่ล้างมือ ที่วัดอุณหภูมิ อุโมงค์ฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้น Please follow and like us:0

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อม ก่อนรับการติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จาก สพฐ.ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 Please

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

29 พ.ค. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ Please follow and like us:0

Read more