แสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปศึกษาดูงาน โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

                 ขอแสดงความยินดีกับ น้องเพลง เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พรมสืบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP) ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวจริง (จากสำรอง) ในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเดือนกันยายน 2561 นี้  โดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

Please follow and like us:
0