การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ต้อนรับและรับการประมินจากคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

Please follow and like us:
0