การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว

                 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายระดับอำเภอเมือง ได้จัดประชุมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายเรือง จันทพันธ์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้เกียรติบรรยายเรื่องการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว และ เจ้าหน้าที่จาก สกสค. ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ชพค./สพส. การจัดประชุมครั้งนี้มีประธานเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ก่อนเริ่มประชุมได้พร้อมใจกันอธิฐานส่งพลังใจให้น้องหมูป่าอะคาเดมี่ 13 ชิวิตติดถ้ำหลวงให้รอดพ้นจากอันตรายและได้กลับบ้านด้วยความปลอดภัย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Please follow and like us:
0