ประชุมข้าราชการครู ครั้งที่ 3/2561

              นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมา คือ คุณครูรัศมี คนทัตย์ และครูผู้ช่วย คือ นางสาวอังคณา นุนสุวรรณ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ นางสาวอรุณรัตน์โพธิยก วิชาเอกคณิตศาสตร์ คุณครูนวลจันทร์ เกตุแย้มได้บริจาคเงินให้โรงเรียนจำนวน 12,000 บาท คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อร่วมฉลองมงคลสมรสของคุณครูดุจดาว ถาดสระน้อย ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0