บรรยากาศการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้มอบหมายงานให้คณะครู ดำเนินการจัดสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี ๒๕๖๑  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมทั้งได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันทุกรูปแบบ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๘ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0