ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย และได้รับเกียรติจากนางจินตนา มาโนช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้รับการประเมิน นางสาวอรุณรัตน์ โพธิยก และนางสาวอังคณา นุ่นสุวรรณ เอกคณิตศาตร์

Please follow and like us:
0