กีฬาสี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว “อนุบาลวัดสระแก้วเกมส์” กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสาร พรหมณา และครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์งานกีฬาสีภายใน “อนุบาลวัดสระแก้วเกมส์” ได้อย่างยิ่งใหญ่ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน การจัดครั้งนี้มีการเดินขบวนพาเหรดของเหล่านักเรียนประจำสี ชมพู เขียว เหลือง ส้ม ฟ้า ทั้งระดับประถม และอนุบาล การแข่งขันกีฬาสีภายในมีกีฬาหลายประเภท ฟุตบอล แชร์บอล วอลเล่บอล กรีฑา การแข่งขันนักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา และเต็มไปด้วยรอยยิ้มความรักความสามัคคีความสนุกสนาน กิจกรรมครั้งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Please follow and like us:
0