การประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้มีการประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ โดยมี นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นางกนกวรรณ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว และนางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นกรรมการประเมิน นางบุษราภรณ์ ชื่นชม นายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย
ผู้รับการประเมิน
1. นางพรรัมภา สิงห์วิรัตน์
2. นางสาววิภา อนันต์
3. นายอานนท์ ต่อมกระโทก

Please follow and like us:
0