ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรม Active Learning learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Please follow and like us:
0