การประชุมคณะกรรมการนับจำนวนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561

นายประสาร พรหมณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนับจำนวนนักเรียน ครั้งที่ 1/2561  ตามนโยบายการนับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

มีนักเรียนจำนวน 2,350 คน ไม่ขอรับงบประมาณ 2 คน

Please follow and like us:
0