เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 50 รูป และพิธีถวายพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0