มอบเกียรติบัตร NT (National Test )

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกันชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสอบ NT (National Test )

นายประสาร พรหมณาได้กล่าวชื่นชมนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ตั้งใจทำข้อสอบและขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนาความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมคนดี คนเก่ง ที่มีความสามารถ

NT (National Test ) ข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่
เด็กหญิงประภัสสร หงษ์ทอง
เด็กหญิงอภิษฎา แก้วศรี
เด็กชายกษิดิ์เดช สุริวินิจ
เด็กหญิงอาทิตยา ท่ามะณี
เด็กหญิงนาถฐิตา แก้วหอม
เด็กหญิงปวรรัตน์ วงษ์กระสันต์
เด็กหญิงพีรดา ภักดี
เด็กหญิงศรสวรรค์ สุวรรณรัตน์
เด็กหญิงอริศรา แสนอุบล
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขประเสริฐ
เด็กหญิงญาณพัฒน์ กองจันดา
เด็กหญิงศิรัญญา พลชิด

Please follow and like us:
0