โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ปี 2562

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาล-วัดสระแก้ว ร่วมกันชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ร่วมกับตัวแทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จัดโดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้แก่
1.เด็กหญิง พรประวีย์ เกตุเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
2.เด็กชายภาคิน จิตหวัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
3.เด็กหญิงฐิติรักษ์ เมฆบวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ทั้งนี้ยังร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ภาคิณ จิตหวัง และ คุณครูพจนีย์ คำกำเนิด
ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเดินทางไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

Please follow and like us:
0