แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 เพื่อร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน

Please follow and like us:
0