คณะกรรมการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลการวิจัย (โครงการยุวยูตความดียุวอาเซียน)

26 มิถุนายน 2562 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (วนส.สพฐ) คณะกรรมการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลการวิจัยและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กร และ หน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงการยุวยูตความดียุวอาเซียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชิวิตอย่างยั่งยืนและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

Please follow and like us:
0