คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดห้องเรียนพิเศษทางภาษา

27 มิถุนายน 2562 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดห้องเรียนพิเศษทางภาษา ซึ่งทางโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ให้นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามรถด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมเกียรยศ

Please follow and like us:
0