รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน

26 กรกฏาคม 2562 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายธรรมนูญ ขอพึ่ง,นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเรียน จัดงานรักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน ภายในพิธีได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

“วันภาษาไทยแห่งชาติ” จะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีภาษาเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างสมบูรณ์ อันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นไทยและความเจริญวัฒนาของประเทศชาติบ้านเมือง” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0