งานเลี้ยงส่งข้าราชการโอนย้าย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมงานเลี้ยงส่งข้าราชการโอนย้าย ไปรับราชการในหน่วยงานใหม่อันเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ประกอบด้วย ครูฉันทนา ไชยทองศรี ย้ายไปยัง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม ย้ายไปรับตำแหน่งศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวแสดงความรู้สึก คำอำลา และคำอวยพร ซึ่งข้าราชการทุกท่าน มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในหน้าที่การงาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ผู้ที่โอนย้ายทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Please follow and like us:
0