ร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมหกรรมวิชาการ “อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น”

23 กันยายน 2562 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำทีมคณะครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในมหกรรมวิชาการ “อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จาก ท่านออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการกรรมาธิการการศึกษาเป็นประธานเปิดงาน โดย ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัติ ให้กับผู้ชนะเลิศในการส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบาย จุดเน้น 3 ต้อง นอกจากนี้ยังได้นำท่านประธานเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ของครูและนักเรียนในเครือข่าย 5 อำเภอ ซึ่งได้แก่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์และอำเภอคลองหาดอีกด้วย
#อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น

 

Please follow and like us:
0