มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันในกลุ่มสาระฯภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสุขศึกษาและพลศึกษา

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ขอพึ่ง นางบุษภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:
0