มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประกวดแข่งขันในกลุ่มสาระฯ หุ่นยนต์ นาฏศิลป์ และการงานอาชีพ(เรียนรวม)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรชนะเลิศให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
1.หุ่นยนต์
2.นาฏศิลป์
3.เรียนร่วม  ( อาหาร/สวนถาด/ศิลปะ/หางเครื่องนอาชีพ)
เป็นตัวแทนต่อระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:
0