มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -สาระการงานอาชีพฯ -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:
0