มอบเกียรติบัตรชนะเลิศ กิจกรรมประกวดในกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพ

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรชนะเลิศให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน สาระภาษาไทย-สาระคณิตศาสตร์ -ศิลปะ ดนตรี สาระภาษาต่างประเทศ -สาระวิทยาศาสตร์ -สาระการงานอาชีพ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Please follow and like us:
0