โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับสสวท. จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 กระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์โดยจะได้รับความสนุกสนานพร้อมทั้งสาระความรู้นำไปสู่โลกและสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

Please follow and like us:
0