ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 และมอบเสื้อที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 25 รายการ มากที่สุดในระดับเขตพื้นที่ ทั้งนี้ยังมอบเสื้อที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

Please follow and like us:
0