การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด ระดับ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โดยมีนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

มีภาพกิจกรรมทั้งหมด 2,262 ภาพ ดูเพิ่มเติมได้จาก Link นี้ https://drive.google.com/…/1QCSzxU0sfvEMFpx0k-SNcLDR88E1Yay…

Please follow and like us:
0