ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณฑัต จันดา สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สสวท.

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปัณณฑัต จันดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สอบผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

Please follow and like us:
0