ดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษฯ จำนวน 67 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์

 

Please follow and like us:
0