ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Please follow and like us:
0