ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงมือสร้างและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงมือสร้างและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้กับนักเรียน เช่น ที่ล้างมือ ที่วัดอุณหภูมิ อุโมงค์ฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้น

Please follow and like us:
0