ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อม ก่อนรับการติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ทางไกลในสถานการณ์ภารแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จาก สพฐ.ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

Please follow and like us:
0