ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563

29 พ.ค. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ

Please follow and like us:
0