มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

Please follow and like us:
0