ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตาม
ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

 

Please follow and like us:
0