เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 มีปรับพื้นที่ ต่อเติมอาคารเรียน เพิ่มพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับสายชั้นปฐมวัย ซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก “มั่นใจคุณภาพ มั่นใจโรงเรียนอนุบาลวันสระแก้ว”

Please follow and like us:
0