ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดูตารางเรียน ชั้น ปฐมวัย-ชั้น ป.6 ได้ตามลิ้งค์นี้ >>> https://drive.google.com/drive/folders/12mFpa0x5rQBX_wPHTuCGMImCsYoCXn0H?usp=sharing
Please follow and like us:
0