ประชุมโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคตะวันออก

10 ก.ค. 2563 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอนุบาลตราด

Please follow and like us:
0