การประเมินเพื่อขอรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการ โดยได้รับเกียรติจากนางกลอยสุข เมืองคำ รองผอ.สพป.นครนายก,นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก, นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14 , นางสาวรตนพร พนมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอ และนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครนายก ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0