ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาของชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0