กิจกรรมการเฝ้าระวังการทุจริต การสอดส่อง และแจ้งเบาะแส

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วและชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว
จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังการทุจริต การสอดส่อง และแจ้งเบาะแส ตามโครงการอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันของโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ณ ห้องยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0