คุณสุพจน์ กิตตวรเมธี จังหวัดสระแก้ว ตัวแทนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (นสพ.เดลินิวส์)  มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงน้ำทิพย์ จอแหยม นักเรียนชั้น ป.3


Please follow and like us:
0