โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ภาค ค ได้รับเกียรติจาก ดร. ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานสนามสอบในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินภาค ค (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 148 คน ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0