คุณแม่พรศรี ชินสมบูรณ์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

คุณแม่พรศรี ชินสมบูรณ์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจำนวน150,000 บาท มอบให้วงดนตรีไทย จำนวน 3,000 บาท และการแสดงรำหน้างานชุดจับนางสุวรรณมัจฉา จำนวน 1,500 บาท ในงานฌาปนกิจศพนายวิชัย ชินสมบูรณ์ ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ขอบุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้จงส่งผลให้วิญญาณของนายวิชัย ชินสมบูรณ์ ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ

Please follow and like us:
0